Katka na gaui

Jak pracuju s klientem v psychoterapii

Moje hlavní inspirace v psychoterapii je přístup orientovaný na řešení a mindfulness, tedy schopnost vnímat a uvědomovat si své prožívání „tady a teď“ s laskavostí k sobě samému a bez posuzování. Klient přichází s nějakým problémem, se kterým si neví rady. Často žije v představě, že je s ním něco v nepořádku. My spolu hledáme, kdy je problém menší nebo se snad nevyskytuje vůbec, hledáme, co klientovi pomáhá i v těžkých chvílích, co se mu daří, i když má pocit, že se mu nedaří nic, a kdy se mu daří lépe než jindy. To je jádro přístupu orientovaného na řešení.

Mindfulness mi pomáhá vracet klienta k tomu, co prožívá v aktuální chvíli, jak se to odráží v jeho těle. Dále v psychoterapii využívám postupů z různých psychoterapeutických směrů jako je gestalt terapie, systemická terapie, rogeriánská terapie, kognitivně-behaviorální terapie, které všechny mají za cíl různými cestami pomoct klientovi poznat sám sebe, přijmout se, dělat, co mu prospívá a upouštět od toho, co mu škodí.

Mám víru, že být šťastný a spokojený je dovednost, kterou můžeme rozvíjet. Jen to stojí úsilí a ochotu poznat sám sebe, své potřeby, své obavy a strachy. Stojí to naučit se zvládat nepříjemné pocity. Naučit se přijímat se takový, jaký jsem, i se svými nedokonalostmi. Naučit se navazovat opravdové a uspokojivé vztahy s druhými. Naučit se vyjadřovat přímo a nenásilně své potřeby a také přijímat, že druzí mají odlišné potřeby.

Lékař s blokem

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a koučováním

Psychoterapii vyhledávají lidé, kteří se obecně necítí moc dobře ve své kůži a někdy ani třeba nevědí proč, trpí úzkostí či depresí, mají nadměrný strach z různých situací, který je velmi svazuje, celkově mají pocit, že takhle už to dál nejde.

Koučink naproti tomu vyhledávají lidé, kteří mají nějaký konkrétní problém, který je štve, ale jinak svůj život prožívají relativně uspokojivě. Problémy můžou mít nejrůznější povahu, třeba se bojí navazovat vztahy s cizími lidmi, nebo nejsou spokojeni v práci a chtěli by být, nebo třeba se bojí rozjet podnikání.  Někdy je ovšem hranice mezi psychoterapií a koučováním tenká.

V psychoterapii je obvykle cílem celkové zlepšení psychického stavu. Někdy se zabýváme minulostí a tím, kdy problémy vznikly. Klient poznává, jak může sám k sobě i ke svému okolí přistupovat tak, aby se mu do života vrátila radost a klid.

V koučování naproti tomu se málokdy zabýváme minulostí. Máme konkrétní cíl – třeba víc se prosazovat ve skupině – a postupnými kroky na něm pracujeme.

Proč psychoterapie?

Domnívám se, že samotným účelem života je být šťastný.

Dalajláma

Psychoterapie je péče o duši a psychickou pohodu pro lidi, kteří se trápí víc, než je zdravé nebo než je obvyklé.

Vystudovala jsem psychologii na FFUK, získala titul PhDr. a absolvovala jsem také
psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii při Pražské vysoké škole
psychosociálních studií.

Chcete to zkusit?

Kontaktujte mě


Menu