Katka na gaui

Jak pracuju s klientem v psychoterapii

Mám víru, že být šťastný a spokojený je dovednost, kterou můžeme rozvíjet. Jen to stojí úsilí a ochotu poznat sám sebe, své potřeby, své obavy a strachy. Stojí to naučit se zvládat nepříjemné pocity. Naučit se přijímat se takový, jaký jsem, i se svými nedokonalostmi. Navazovat opravdové a uspokojivé vztahy s druhými. Vyjadřovat přímo a nenásilně své potřeby a také přijímat, že druzí mají odlišné potřeby.

Moje hlavní inspirace v psychoterapii je tzv. psychodynamický přístup, dále přístup orientovaný na řešení a mindfulness, tedy schopnost vnímat a uvědomovat si své prožívání „tady a teď“ s laskavostí k sobě samému a bez posuzování. Klient přichází s nějakým problémem, se kterým si neví rady. Často žije v představě, že je s ním něco v nepořádku. My spolu hledáme, kdy je problém menší nebo se snad nevyskytuje vůbec, hledáme, co klientovi pomáhá i v těžkých chvílích, co se mu daří, i když má pocit, že se mu nedaří nic, a kdy se mu daří lépe než jindy. To je jádro přístupu orientovaného na řešení. Jádro psychodynamického přístupu pak spočívá ve snaze porozumět, jak se na potížích klienta podílejí zkušenosti z doby dětství a dospívání zejména ve vztazích s rodiči, sourozenci, učiteli a vrstevníky. Minulé zkušenosti nemůžeme změnit, ale můžeme si uvědomit, jak na nás působí dodnes. Některé z nich potřebujeme zpracovat a přijmout, u jiných si uvědomit, kde nás přehnaně ovlivňují dodnes a co s tím. Naše společná práce v psychoterapii má za cíl různými cestami pomoct klientovi poznat sám sebe, přijmout se, dělat, co mu prospívá a upouštět od toho, co mu škodí.

 

Lékař s blokem

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a koučováním

Psychoterapii vyhledávají lidé, kteří se obecně necítí moc dobře ve své kůži a někdy ani třeba nevědí proč, trpí úzkostí či depresí, mají nadměrný strach z různých situací, který je velmi svazuje, celkově mají pocit, že takhle už to dál nejde.

Koučink naproti tomu vyhledávají lidé, kteří mají nějaký konkrétní problém, který je štve, ale jinak svůj život prožívají relativně uspokojivě. Problémy můžou mít nejrůznější povahu, třeba se bojí navazovat vztahy s cizími lidmi, nebo nejsou spokojeni v práci a chtěli by být, nebo třeba se bojí rozjet podnikání.  Někdy je ovšem hranice mezi psychoterapií a koučováním tenká.

V psychoterapii je obvykle cílem celkové zlepšení psychického stavu. Někdy se zabýváme minulostí a tím, kdy problémy vznikly. Klient poznává, jak může sám k sobě i ke svému okolí přistupovat tak, aby se mu do života vrátila radost a klid.

V koučování naproti tomu se málokdy zabýváme minulostí. Máme konkrétní cíl – třeba víc se prosazovat ve skupině – a postupnými kroky na něm pracujeme.

Průběh a cena

Terapeutické setkání trvá 50 minut a k 1. 7. 2020 stojí 1500 korun. Při prvním setkání s klientem hovoříme o tom, s jakými potížemi přichází, co by si v dané oblasti přál. Obvykle se potom domluvíme na dalších 4 setkáních, která slouží k tomu, aby se klient rozhodl, jestli chce se mnou dlouhodobě pracovat, jestli nám to společně dobře funguje. Celková doba setkávání se pak pohybuje obvykle mezi 3-12 měsíci a nejčastější frekvence je 1x týdně podle potřeby a možností klienta – na všem se vždy domluvíme. Možné jsou samozřejmě i jednorázové konzultace.

Proč psychoterapie?

Domnívám se, že samotným účelem života je být šťastný.

Dalajláma

Psychoterapie je péče o duši a psychickou pohodu pro lidi, kteří se trápí víc, než je zdravé nebo než je obvyklé.

Vystudovala jsem psychologii na FFUK, získala titul PhDr. a absolvovala jsem také
psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii při Pražské vysoké škole
psychosociálních studií.

Chcete to zkusit?

Kontaktujte mě