Katka na gaui

Ve spolupráci s Českým mindfulness institutem učím lidi technikám mindfulness, které můžete používat doma či v kanceláři, abyste byli častěji duševně přítomni tam, kde se nachází vaše tělo, abyste dokázali prožívat i to příjemné, ale i to nepříjemné, co se ve vás děje. Pomůže to vaší schopnosti dokončovat úkoly v práci, lépe se soustředit, odpočinout si a vypnout, načerpat energii a ve výsledku i víc se radovat se ze života.

Co je mindfulness?

Jak často dokážete prožívat to, co se děje právě teď, a jak často jste myšlenkami u minulosti, kterou nemůžete změnit, nebo v představách o budoucnosti, která ještě neexistuje?

Naše mysl má tendenci se toulat, zaobírat se věcmi, které se odehrály v minulosti, nebo které
předpokládáme v budoucnosti. V momentě, kdy se naše mysl toulá, a je to tak asi 50-80%
našeho času, nejsme „tady a teď“, neuvědomujeme si, co se v nás děje. Jako by nás
myšlenky od prožívání „tady a teď“ odpojily.

Toulání mysli se děje samo a je to něco, co pomáhá lidem budovat, tvořit a vymýšlet, co není. Je to vlastnost, která přispěla k neskutečnému úspěchu našeho druhu na Zemi. Ale pro jednotlivce není tak výhodné se oddávat toulání mysli tak často, jak to obvykle děláme, protože nám to ubírá na spokojenosti a štěstí. Protože šťastní můžeme být pouze tady a teď.

Mindfulness neboli všímavost (či také bdělá pozornost) je schopnost vnímat a uvědomovat si, co se děje kolem mě i uvnitř mě v danou chvíli, ale bez posuzování, bez věčného hodnocení „to by tak nemělo být“, nebo „není správné tohle cítit“. Je to schopnost prožívat, co se děje „tady a teď“ naplno. A co je na tom tak speciálního?

Nic. Jen je to těžší, než to vypadá. A má to víc přínosů, než byste řekli.

Muž při meditaci

 

Můžete si taky přečíst moje články o našem soustavném pocitu spěchu Neustále jen něco dobíhám nebo článek o mně a mém vztahu k mindfulness.

 

Mé kurzy

Přihlásit se můžete přes kontaktní formulář.

Chcete přijít na kurz?

Kontaktujte mě


Menu