Katka na gauči

Koučink v organizacích

Problémy samy nezmizí. Musíme se s nimi vypořádat, jinak zůstávají a navždy jsou překážkou růstu a rozvoji ducha.

M. Scott Peck

Koučink v organizacích pomáhá na všech úrovních. Zrychluje rozvoj kompetencí pracovníků, a to jak členů týmů, tak i manažerů. Klient si určí smysluplné cíle, které jsou v souladu s cíli organizace, ale jsou zároveň motivující pro něj osobně. Klient čerpá energii ze svých pokroků, zvyšuje se jeho úspěšnost i pocit naplnění.

Manažerům a vedoucím pracovníkům pomáhá koučink na třech úrovních: řešit aktuální problémy a otázky, rozvíjet svůj tým a růst jako leader.

V koučování vždy pomůžu klientovi porozumět problému, určit si, jak má ideálně vypadat řešení, a vypracovat konkrétní plán. Ten  potom uskutečňuje s mojí podporou krok za krokem. Vždy musí být jasné, podle čeho poznáme, že jsme dosáhli cíle. Klient rozvíjí svou důslednost, dotahuje úkoly a učí se novým věcem. To mu dává pocit radosti, naplnění a smyslu.

Koučink v organizacích obvykle probíhá v sérii např. 10 sezení. Sezení trvají 80 minut, odehrávají se v rozestupu obvykle 2-3 týdny a k 1. 7. 2020 stojí 4000,- korun.

Individuální koučink

Domnívám se, že samotným účelem života je být šťastný.

Dalai Lama

Začínáte podnikat, potřebujete se posunout dále ve své kariéře nebo chcete zlepšit své osobní vztahy? Koučování vám dodá potřebný nadhled, postřehy i motivaci, abyste své příležitosti dokázali maximálně využít.

Individuální koučink vám poskytne podporu, abyste dokázali co nejlépe využít svůj čas, abyste znovu objevili pocit smyslu v tom, co děláte, nebo se s potřebnou sebedůvěrou pustili do něčeho nového. Umožní vám rozvinout a plně využít to, co ve vás je a začít realizovat své sny.

V případě, že zvažujete změnu zaměstnání nebo se chcete zamyslet nad svým kariérním směřováním, koučink vám pomůže zhodnotit situaci, ujasnit si své potřeby a naplánovat takovou kariérní cestu, která povede k dosažení vašich osobních cílů a uspokojení.

Individuální koučink obvykle probíhá v předem domluveném počtu setkání (obvykle 5-10). Sezení trvají 80 minut, obvykle v rozestupu 2-3 týdnů. Cena sezení k 1. 7. 2020 je 2500 korun.

Týmový koučink

Dát se dohromady je začátek. Vydržet spolu je pokrok. Spolupracovat je úspěch.

Henry Ford

Týmový koučink je práce s týmem zaměřená na dosažení výsledků a zlepšení procesů v týmu. Koučování řeší obvyklé chyby v nastavení týmové práce:

  • Nedostatečně definovaný společný cíl, na kterém se všichni shodnou
  • Problémy ve vedení týmu
  • Nedostatek důvěry a otevřenosti
  • Nedořešené problémy z minulosti mezi členy týmu
  • Nedostatečná komunikace
  • Nejasně stanovené role
  • Špatné využití času
  • Neschopnost konstruktivně pracovat s konflikty

Prostřednictvím týmového koučování se zvyšuje efektivita týmu zejména díky stanovení jasných cílů společného snažení. Dochází ke zlepšení procesů a komunikace v týmu a vyjasnění týmových rolí. Tým si ujasní a pochopí pracovní styl a preference jednotlivých členů a zlepší se sdílení informací a nejúspěšnějších pracovních postupů.

Exekutivní koučink

Kdo nejde vpřed, jde vzad.

J. W. Goethe

Exekutivní koučink je určen pro vrcholové manažery. U nich se často mylně předpokládá, že se nepotřebují dále rozvíjet a kvůli svému vysokému postavení ve firmě dostávají omezenou podporu v rozvoji. Exekutivní koučink je příležitost pro tyto vysoce motivované lidi dále rozvíjet sebe i svou kariéru a zároveň udržet vysokou efektivitu na své současné pozici. Exekutivní koučink poskytuje top manažerům čas a prostor získat odstup od svých každodenních povinností, zamyslet se nad dalšími cíli a naplánovat strategie jejich dosažení. Rozhovor s koučem dává možnost věnovat se také případným nejistotám, obtížím, rizikům i příležitostem v kariérním postupu.

Koučink poskytuje top manažerům platformu, která jim pomůže udělat si přehled o svých schopnostech a potenciálu, přemýšlet strategicky o svém rozvoji a ujasnit si své profesní cíle. Posiluje jejich schopnost inspirovat a rozvíjet ostatní, doladit své komunikační dovednosti a vybudovat si na pracovišti vztahy založené na důvěře.

Mindfulness

Nemůžeme zastavit vlny, ale mužeme se na nich naučit plout.

Jon Kabat-Zin

Jsem lektor v oblasti mindfulness.

Navrhnu a provedu workshop nebo seminář podle vašeho zadání. Vždy kladu důraz na zkušenostní učení a na práci se situacemi, znalostmi a zkušenostmi účastníků.

Diagnostika

Diagnóza není konec, nýbrž začátek praxe.

Martin H. Fischer

Jakožto psycholog provádím běžnou osobnostní i profesní psychogiagnostiku. Jsem certifikovaná pro práci s Hoganovým osobnostním dotazníkem (HPI, HDS, MVPI).

Tento dotazník umožňuje s dostatečnou jistotou předvídat výkon pracovníka na konkrétní pozici. Sleduje osobnostní vlastnosti ve vztahu k pracovnímu prostředí. Umožňuje udělat si rychlý přehled o silných stránkách a oblastech k rozvoji obecně nebo ve vztahu ke konkrétní pozici. Používá se často v personalistice jako podpůrný nástroj pro výběr kandidátů.